به حول و قوه الهی و کمک شما خیرین رمضان ۸۹ نیز توانستیم جیره خشک غذایی را به ۲۶۰ بسته   نزدیک به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داده و بین مردم فقیر و نیازمند توضیع کنیم .

 

توضیحات تکمیلی به زودی ......

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم شهریور 1389ساعت 17:24  توسط بخش فرهنگی  | 

بسمه تعالي                                                                        

موسسه خيريه امام رضا (ع) تبريز

وابسته به هيات علي بن موسي الرضا (ع)

 

مثل صدقات كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق ميكنند همانند دانه اي است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه اي صد دانه باشد وخداوند براي هر كس كه بخواهد آنرا چند برابر مي كند و خداوند گشايش گر داناست .   سوره بقره آيه 261

 

 

 

 

1.      خريد امتياز برق يك خانواده واقع در خيابان عباسي سيلاب قوشخانه به مبلغ 000/660/2 ريال در تاريخ  20/02/85

2.      كمك نقدي جهت قير گوني پشت بام به مبلغ 000/500 ريال واقع در حريم اتوبان  شهيد كسائي  02/85

3.      خريد گرمكن ديواري خانواده اي واقع در سر درود خيابان امام  به مبلغ 000/100/1 ريال در سال 85

4.      خريد روغن . قند . چاي برنج و البسه خانواده اي واقع در منبع  به مبلغ 000/300 ريال  در سال 85

5.      خريد مصالح كارگاه فرش بافي همراه با اجاق گاز روميزي به مبلغ 000/000/1 ريال در تاريخ 16/05/85

6.      خريد يخچال خانواده اي واقع در  اخماقيه  به مبلغ 000/700/2 ريال  در تاريخ  21/05/85

7.       خريد برنج و گوشت به چندين  خانواده واقع در تبريز  به مبلغ  000/000/1  ريال در تاريخ  04/07/85

8.      كمك نقدي به خانواده اي واقع در حريم اتوبان شهيد كسايي  به مبلغ 000/500  ريال در تاريخ  04/07/85

9.      خريد امتياز برق خانواده اي واقع در يوسف آباد  به مبلغ  000/662/2 ريال  در تاريخ 20/06/85

10.  خريد لوازم لوله كشي  خانواده اي واقع در يوسف آباد  به مبلغ  000/940/1ريال  در تاريخ  15/06/86

11.  خريد امتياز آب و برق خانواده اي واقع در بستان آباد  به مبلغ 000/650/2 ريال در تاريخ 25/06/85

12.  خريد نيمه جهيزيه  خانواده اي واقع در منبع   به مبلغ 000/000/30 ريال در تاريخ 20/08/85

13.  خريد امتياز آب  خانواده اي واقع در منبع   به مبلغ 000/900  در تاريخ   22/08/85

14.  خريد البسه عيد خانواده اي واقع در  سيلاب قوشخانه  به مبلغ 000/300 ريال در تاريخ  85

15.  خريد انشعاب آب و فاضلاب خانواده اي واقع در يوسف آباد كوي شهداء  به مبلغ 000/600/4 ريال در تاريخ 26/12/85

16.  پرداخت هزينه هاي شهرداري جهت مجوز انشعاب آب خانواده اي واقع در عباسي سيلاب قوشخانه به مبلغ 000/850/3 ريال در تاريخ 20/05/86

17.  پرداخت هزينه دارو خانواده اي واقع در عباسي به مبلغ 000/120ريال در تاريخ  25/05/85

18.  پرداخت هزينه شهرداري جهت مجوز انشعاب آب خانواده اي واقع در سيلاب  قوشخانه  به مبلغ 000/900 ريال در تاريخ 24/01/86

19.  خريد امتياز آب و فاضلاب خانواده اي واقع در عباسي  به مبلغ 000/000/3 ريال  در تاريخ 16/07/86

20.  خريد نفت خانواده اي واقع در حريم اتوبان به مبلغ 000/150 ريال در تاريخ  30/09/85

21.  خريد امتياز آب و فاضلاب خانواده اي واقع در عباسي به مبلغ 000/000/3 ريال  در تاريخ 05/86

22.  خريد نيمه جهيزيه خانواده اي واقع در باغ معروف  به مبلغ 000/000/30 ريال در تاريخ 20/05/86

23.  خريد2  جهيزيه كامل خانواده هايي به مبلغ 000/000/120 ريال در تاريخ 05/86

24.  خريد نيمه جهيزيه خانواده اي به مبلغ 000/000/30 ريال  در تاريخ06/86

25.  خريد يخچال و بخاري گازي و اجاق گاز خانواده اي به مبلغ000/000/4 در تاريخ 05/07/86

26.  پرداخت هزينه اقساط بانك خانواده اي واقع در شمس آباد به مبلغ 000/676 ريال  در تاريخ 30/07/86

27.  عيادت از مريض خانواده اي واقع در اخماقيه و خريد لوازم معيشت  به مبلغ 000/300 ريال  در تاريخ 30/05/86

28.  خريد البسه عيدي و كفش خانواده اي واقع در سيلاب قوشخانه  به مبلغ 000/600 ريال  در تاريخ 20/12/86

29.  اهداء يخچال به خانواده اي واقع در يوسف آباد به مبلغ000/100/2 ريال در تاريخ20/01/87

30.  خريد فرش ماشيني خانواده اي واقع در يوسف آباد به مبلغ 000/800 ريال در تاريخ 20/01/87

31.  خريد كامپيوتر با لوازم جانبي  مدرسه واقع در روستاي شهرك  به مبلغ 000/000/6 ريال  در تاريخ 15/02/87

32.  كمك به تكميل حسينيه شهرك واقع در روستاي شهرك به مبلغ 000/000/10 ريال  در تاريخ 06/86

33.  كمك به شوفاژ كاري حسينيه واقع در روستاي شهرك به مبلغ 000/000/2ريال  در تاريخ 30/02/87

34.  خريد كفش مردانه و زنانه 5 جفت و لوازم آشپزخانه و پخش آن ميان نيازمندان در تاريخ 18/02/87

35.  خريد مرغ 30 كيلو و 15 كيلو گوشت و پخش بين نيازمندان به مبلغ 000/650/1 ريال  در تاريخ  20/01/87

36.  خريد تلويزيون 21" خانواده اي واقع در عباسي به مبلغ000/800 در تاريخ  15/01/87

37.  پرداخت هزينه داروي خانواده اي واقع در سيلاب قوشخانه  به مبلغ000/285 ريال  در تاريخ  28/02/87

38.  پرداخت فيش گاز  خانواده اي واقع در سيلاب قوشخانه  به مبلغ 000/175 ريال در تاريخ 28/02/87

39.  هديه يخچال به  خانواده اي به مبلغ000/000/2 در تاريخ 04/04/87

40.  هديه يخچال فريزر به خانواده اي واقع در يوسف آباد به مبلغ000/200/3 ريال در تاريخ  04/04/87

41.  خريد مرغ و برنج و البسه خانواده اي به مبلغ 000/500 ريال  در تاريخ  20/05/87

42.  خريد سرويس جهيزيه كامل خانواده اي واقع در سيلاب قوشخانه به مبلغ 000/000/60 ريال در تاريخ 27/05/87

43.  خريد هزينه شهرداري و امتياز آب خانواده اي واقع در سيلاب قوشخانه به مبلغ 000/480/6 ريال  در تاريخ 12/06/87

44.  خريد شبكه توري حسينيه واقع در روستاي شهرك به مبلغ 000/520 ريال  در تاريخ  20/06/87

45.  اهداء اجاق گاز و البسه و لوازم منزل به مبلغ 000/000/1 ريال  

46.  پرداخت هزينه دارو خانواده اي واقع در يوسف آباد به مبلغ  000/260 ريال در تاريخ 15/06/87

47.  پرداخت هزينه دندان كامل  فردي واقع در سيلاب قوشخانه  به مبلغ 000/700/3 ريال  در تاريخ 10/07/87

48.  خريد بخاري گازي خانواده اي واقع در شمس آباد به مبلغ 000/150/1 ريال  در تاريخ 01/09/87

49.  پخش مواد غذايي و خريد 5 عدد گوسفند  به مبلغ 000/200/7 ريال توسط در تاريخ  02/07/87

50.  خريد برنج و روغن و مرغ به مبلغ000/300/1 ريال در تاريخ  02/07/87

51.  اهداء يخچال به خانواده اي به مبلغ000/900/1 ريال در تاريخ  20/09/87

52.  اهداء اجاق گاز به مبلغ 000/800 ريال در تاريخ 20/09/87

53.  اهداء گوشت گوسفند قرباني 000/300/1 ريال  در تاريخ  20/09/87

54.  خريد بخاري گازي  خانواده اي واقع در شمس آباد به مبلغ 000/950 ريال در تاريخ 25/10/87

55.  خريد امتياز برق  خانواده اي واقع در  احمد آباد به مبلغ 000/662/2 ريال در تاريخ 26/10/87

56.  كمك هزينه به ناهار روز عاشورا در روستاي شهرك به مبلغ 000/000/2 ريال  در تاريخ 15/10/87

57.  خريد امتياز برق  خانواده اي واقع در يوسف آباد به مبلغ 000/662/2 ريال در تاريخ  09/11/87

58.  خريد امتياز برق خانواده اي به مبلغ  000/662/2 ريال در تاريخ  04/12/87

59.  خريد امتياز آب و فاضلاب  خانواده اي واقع در كر كج  به مبلغ 000/000/5 ريال  در تاريخ 19/12/87

60.  خريد امتياز برق حسينيه واقع در روستاي شهرك  به مبلغ 000/500/2 ريال در تاريخ 16/12/87

61.  پرداخت هزينه پزشك و دارو و آزمايشات خانواده اي واقع در روستاي شهرك به مبلغ 000/500 ريال  در تاريخ  16/12/87

62.  اهداء يخچال و اجاق گاز فر دار به  خانواده اي به مبلغ000/400/3 ريال  در تاريخ 12/12/87

63.  خريد تلويزيون خانواده اي به مبلغ000/350/1 ريال  در تاريخ  25/12/87

64.  ......................................

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388ساعت 12:16  توسط بخش فرهنگی  | 
در شبهای قدر سال ۸۷ نیز موسسه اقدام به خرید و توضیع مواد غذایی از جمله" روغن نباتی / برنج / گوشت / حبوبات/تن ماهی / تافی " بین نیازمندان تحت پوشش گردید . گزارش کار اقدامات فوق متعاقباْ اعلام خواهد شد ٪
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر 1387ساعت 13:50  توسط بخش فرهنگی  | 
قلکهای موسسه خیریه امام رضا (ع) تبریز جهت جمع آوری صدقات منازل و مغازه ها طراحی شده که در روی قلکها مهر موسسه و هیئت دیده می شود . مبالغ قلکها بعد از جمع آوری مستقیماْ به حساب موسسه ریخته می شوند .

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور 1387ساعت 14:32  توسط بخش فرهنگی  | 
موسسه خیریه امام رضا (ع) وایسته به هیئت علی بن موسی الرضا (ع) در شبهای پر فیض قدر اقدام به آماده سازی و پخش جیره خشک از قبیل : برنج , گوشت , روغن , زولبیا و حبوبات و تعدادی کفش نو می نماید که این امر از 58 بسته در سال 82 به 125 بسته در سال 86 رسیده است .
مرغوبیت اجناس بدین شرح است که تمامی موارد ذکر شده از اجناس درجه یک بازار انتخاب میشود .
نحوه ی پخش بدین صورت است که بسته ها بعد از آماده سازی توسط برادران صرفاً بعد از افطار و در تاریکی شب به کسانی که قبلاً از آنها تحقیق شده پخش می شود .
به اطلاع می رساند که امسال نیز همانند سالهای گذشته سازمان بازرگانی آذر بایجان شرقی به این موسسه تعداد ۱۰۰ عدد روغن نباتی ۵ کیلویی و ۷۰۰ کیلو گرم برنج اهداء نمود ٪
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1387ساعت 16:22  توسط بخش فرهنگی  | 
با توجه به نزدیک بودن ایام دهه محرم و احسان ظهر عاشورا لطفاً کمکهای نقدی خود را به شماره حساب ذکر شده و غیر نقدی خود را به آقای قادر محمد پور به نشانی عباسی خیابان شهید رجایی سوپر لوکس علی آقای قادر محمد پور تحویل دهید . 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1387ساعت 11:19  توسط بخش فرهنگی  | 
اخیراً برادران موسسه اقدام به باز کردن حساب ماهواره ای نموده اند تا مردم خیر و انسان دوست در سراسر کشور  و حتی جهان به راحتی کمک های نقدی خود را واریز کنند . این شماره حساب عبارت است از :

۱۱۸۸۴۹۵۸/۴۶    جام بانک ملت شعبه آبرسان تبریز بنام

 

موسسه خیریه امام رضا تبریز

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1387ساعت 11:18  توسط بخش فرهنگی  | 
هدف از تشکیل این موسسه خیریه به طور کلی عبارت است از :
 1. کمک به نیازمندان با آبرو  تا ریشه کنی کامل فقر
 2. کمک به خود اشتغالی افراد نیازمند
 3. خرید جهیزیه برای دختران نیازمند
 4. خرید امتیاز آب برق گاز برای امرار معاش راحت تر  خانواده ها
 5. به ثمر رساندن کمکهای مردمی برای  نیازمندان
 6. آشنایی مردم با مفهوم کامل کمک کردن به دیگران
 7. آشنایی جوانان به کمک کردن به افراد نیازمند
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم دی 1386ساعت 12:38  توسط بخش فرهنگی  | 
نحوه تحقیق موسسه بدین صورت می باشد : ابتدا گزارشهایی که به صورت کتبی به هیئت ارائه می شود توسط برادران مورد ارزیابی قرار می گیرد و بعد از آن در صورت حائز شرایط بودن و اولویت تحقیق توسط برادران شروع می شود . این تحقیق به صورتی انجام میشود که خدایی نکرده هیچ یک از همسایه های فرد متوجه آن نشود .
بعد از تحقیق و مورد قبول بودن هیئت اقدام به کمک به آنها در ضمینه های لازم میکند .
البته مطمئن باشید که هیچ کس از کمک ما به خانواده ها باخبر نمیشود . حفظ آبروی  فرد  برای ما مهمتر از کمک به آنها است .
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم دی 1386ساعت 12:37  توسط بخش فرهنگی  | 
مهمترین مواردی که این موسسه خیریه از بدو تاسیس تا به امروز طبق مستندات موجود در مدیریت موسسه انجام داده بدین شرح می باشد :
 1. خرید انواع و اقسام لوازم خانگی جهت کمک به جهیزیه خانواده های مستعد
 2. خرید انواع و اقسام لوازم خانگی جهت کمک به مستمندان واجد شرایط
 3. خرید انواع و اقسام برنج حبوبات و روغن و غیره جهت کمک به مستمندان واجد شرایط
 4. خرید وسایل اولیه قالی بافی و وسایل اولیه اشتغال در یکی از پارکهای تبریز
 5. ایجاد اشتغال برای چندین نفر
 6. رسیدگی به مریضهای واجد شرایط تحت نظر پزشکان متخصص و دندانپزشکی و پرداخت هزینه آنها
 7. خرید وسایل لوله کشی گاز چندین خانواده طی مراحل مختلف
 8. خرید آبگرمکن دیواری و درست کردن حمام و لوازم بهداشتی و لوازم اولیه آن طی چند مرحله
 9. ایزوگام چندین بام طی چند مرحله به چندین خانواده
بقیه مطلب را در ادامه مطلب بخوانید........
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم دی 1386ساعت 12:36  توسط بخش فرهنگی  |